Forum huis- en gedragsregels

Forum en website aankondigingen, huishoudelijke zaken etc.
Gebruikersavatar
Peat
Site Admin
Site Admin
Berichten: 128
Lid geworden op: 31 Jul 2009, 00:51

Forum huis- en gedragsregels

Ongelezen berichtdoor Peat » 17 Mei 2008, 22:25

Door hergebruik is dit onderwerp geantidateerd. Dit is geschreven eind Juli 2009.
Afbeelding

Huis- en gedragsregels van "Het Whisky forum"

Van harte welkom op dit forum, Hier kun je veel informatie vinden met betrekking tot Whisky in de breedste betekenis en alles wat daar me te maken heeft. Uiteraard is zelf deelnemen aan discussies een van de belangrijkste doelstellingen. Kortom: voor elk wat wils op dit forum. Voordat je dit forum gaat ontdekken en deel gaat nemen is het van belang dat je onderstaande spelregels goed door leest zodat je weet wat wel en niet kan en mag op dit forum. Kun je je niet vinden in de regels dan verzoeken we je geen lid te worden van dit forum. Op deze manier zorgen we ervoor dat iedereen die lid is van ons forum zich hier ook thuis voelt.

De spelregels:

Door het deelnemen aan “Het Whisky forum” (in wat volgt wordt hiernaar verwezen als het gaat over "wij", "ons", "onze", “het forum” of "Het Whisky forum", ga je impliciet akkoord met de hiernavolgende spelregels. Als je niet akkoord gaat met één van de spelregels, neem dan geen/niet langer deel aan het forum. We hebben het recht om deze spelregels op ieder moment te wijzigen, hetzij op initiatief van de site beheerders, hetzij op verzoek van gebruikers (indien akkoord door beheerders), en zullen je daar zoveel mogelijk van op de hoogte houden. Het is echter aan te bevelen op regelmatige basis zelf de spelregels te controleren op wijzigingen. Als je deel neemt aan het forum ga je automatisch akkoord met de wijzigingen. Als je je niet aan deze spelregels houdt, kan dit leiden tot een onmiddellijke al dan niet permanente uitsluiting.

A. Forum posting regels

1. Berichten moeten geplaatst worden in de daarvoor bedoelde fora. Iedere gebruiker wordt geacht de forum omschrijving te lezen voordat hij of zij een bericht plaatst.

2. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat direct duidelijk is wat ermee bedoeld wordt, ook de titel dient aan te geven waar het bericht betrekking op heeft, dus zelfverklarend te zijn.

3. Gebruikers dienen hun berichten zo te formuleren dat deze respectvol zijn ten aanzien van de andere gebruikers. Flaming (schelden, vloeken, verdommen, verketteren) of andere vormen van beledigingen zijn niet toegestaan.

4. Gebruikers dienen rekening te houden met de soort bezoekers op dit forum. Het plaatsen van kwetsende, obscene, vulgaire, lasterlijke, haatdragende, bedreigende, seksueel-georiënteerd, illegale (bijv. warez) links, plaatjes etc. of andere inhoud die in strijd is met internationale wetten, de wetten van je eigen land of Nederland.

5. Racisme - op welke manier dan ook - hoort niet thuis op deze fora, en is grond voor onmiddellijke weigering van de gebruiker die inbreuk pleegt op deze regel. Wij pleiten voor verdraagzaamheid over alle grenzen van rasverschillen, geslachten en/of meningen.

6. Gebruikers dienen normaal geschreven teksten te plaatsen in hun bericht of onderwerp. Hieronder wordt verstaan dat een gebruiker geen berichten plaats met alleen maar grote aantallen emoticons, alleen maar extreem grote of extreem kleine tekst of berichten volledig in hoofdletters, niet functioneel kleurgebruik of breezer taal. Tevens wordt het overvloedig gebruik van leestekens niet gewaardeerd. Hieronder wordt verstaan het herhaaldelijk gebruiken van bijvoorbeeld. !!!!! of ????? tekens.
a- Het gebruik van externe links naar emoticons (o.a. smilies, vlaggen etc.) is in principe niet toegestaan. Gebruik dient zich te beperken tot de smilies in onze forum-lijst hetgeen bovendien aan maxima per bericht en per pagina is gebonden.

7. Quoten (citeren) dient beperkt te worden tot situaties waarin dit een functie heeft. Niet gerelateerde of niet relevante regels in de quote dienen verwijderd te worden.
Über-quoten dient beperk te worden. Berichten met meer dan 2 quotes van vorige berichten kunnen worden verwijderd of aangepast. Een citaat dient een niet-gemodificeerde en niet gemanipuleerde weergave te zijn van hetgeen door de originele auteur geschreven is.

8. Spam is onder geen beding toegestaan. Gebruikers die zich schuldig maken aan spamming zullen worden gewaarschuwd en hun berichten worden verwijderd. Hieronder valt het niet functioneel plaatsen van links.

9. Het is op het forum niet toegestaan om reclame te maken als dat geen onderdeel van een ter zaken doende “post” (bijdrage) vormt. Onder de noemer reclame vallen ook "in-line" advertenties in video-clips en foto's indien deze niet direct ter zaken doende zijn alsmede het plaatsen links zonder dat de relevante tekst in het bericht staat.

10. Berichten met aanstootgevende tekst, laster, spam etc. worden in overleg met de forumdeelnemer verwijderd.

11. Berichten dienen Nederlandstalig te zijn. Het plaatsen van een niet-Nederlandstalig bericht is enkel toegestaan mits dit voorzien is van een Nederlandstalige vertaling of wanneer het een ter zaken doend citaat betreft.

12. Deze forum regels gelden ook voor het gebruik van het Privé Berichten Systeem.
a- Het is niet toegestaan Privéberichten of delen daarvan op het forum te plaatsen of anderszins
te publiceren zonder voorafgaande toestemming van de afzender of auteur.

13. Het gebruik van hyperlinks naar websites ( [ url ]http://www.yyy.zzz/[ /url ] en [ url=http://www.yyy.zzz/]Titel[ /url] ) waar dat de tekst en informatie in een bericht ten goede komt wordt op prijs gesteld. Echter gebruik van deeplinking naar berichten en objecten op andere fora of naar objecten op dit forum is niet toegestaan. Links dienen ter ondersteuning en zijn geen vervanging voor relevante tekst. Het volgen van (klikken op) een link dient optioneel en ondersteunend te zijn waarbij de betreffende links voor iedereen, "open to public", toegankelijk dienen te zijn.

14. Het gebruik van Onderwerpsymbolen is toegestaan maar dient met terughoudendheid gebruikt te worden. Een gebruikt pictogram dient relevant te zijn. Het vlammetje bijvoorbeeld Afbeelding mag gebruikt worden op onderwerpen die "echt hot" zijn of tijdsafhankelijk, wanneer het bijvoorbeeld "kort dag" is.

15. Poll's zijn in principe anoniem. Voor wat betreft de "Score-poll" in de rubriek "Proefnotities, "Tasting notes" en organoleptische onderwerpen", en in voorkomende andere uitzonderlijke gevallen, kan hiervan worden afgeweken. Bij scores met een uitzonderlijke deviatie van het gemiddelde (indien aanwezig) of van een anderszins exceptioneel karakter wordt de auteur verzocht zich kenbaar te maken en eventueel de score toe te lichten. Indien een auteur daaraan geen gehoor wenst te geven behoud beheer zich het recht voor een score te verwijderen of aan te passen.

16. "Ongevraagde Privéberichten" of "unsolicited Private messages"
Het forum is primair bedoeld voor open, dus publieke, communicatie en is niet bedoeld als alternatief voor een mailsysteem. Privéberichten, PB's, zijn daarbij slechts een hulpmiddel.
Het is niet toegestaan forumleden PB's te sturen, zonder dat daartoe directe aanleiding bestaat, of om gevraagd is, aan de hand van een forumbericht. Dit geldt niet uitsluitend, maar in het bijzonder voor het aanbieden van flessen of samples.
Nieuwe forumleden worden geacht PB's pas te gebruiken, nádat ze forumberichten hebben geplaatst. De uitzondering hier op zijn PB's naar moderators of beheerders.
Geregistreerde forumleden die de registratie alleen gebruiken om al dan niet ongevraagde Privéberichten te verzenden riskeren daarmee een ban. Leden die op deze manier benaderd worden, wordt verzocht dit aan een beheerder te melden.


B. Onderschrift / Handtekening

1. Onderschriften mogen maximaal bestaan uit 255 tekens en maximaal 5 regels. S.v.p. geen plaatjes met uitzondering van een WhiskyBase "My Collection" button.

2. Tekst lettertype formaten moeten tussen de 9 en 12 pixels hoog zijn. Teksten in onderschriften moeten tevens voldoen aan dezelfde regels als de posting regels (zie A-3/4/5/6/7/8/9/10), met minimaal gebruik van emoticons en soortgelijke.

3. Links zijn toegestaan mits deze geen té commerciële, concurrerende of aanstootgevende sites vertegenwoordigen. Links van dien aard worden verwijderd uit het onderschrift.

C. Avatars

1. Gebruiker is toegestaan om een avatar te gebruiken. Gebruiker heeft de mogelijkheid om een avatar te linken vanaf een andere site, mits de gebruiker hier toestemming voor heeft gekregen. Zonder toestemming wordt de avatar verwijderd uit het profiel.

2. Gebruikers avatar moet voldoen aan de volgende eisen. De avatar mag niet groter zijn dan 90x90 pixels, geen animatie bevatten, mag niet lijken op een status-indicatie van een administrator of moderator, mag niet groter zijn dan 6kb en moet een hoge constante verbinding hebben in geval van linking. Avatar gelinkt vanaf trage site of avatars die herhaaldelijk fout ingeladen worden zullen verwijderd worden uit het gebruikersprofiel. Tevens vallen avatars onder dezelfde regels als tekst.

D. Account / Profiel / Eigendom en opslag data

Attentie: gebruikersnaam
Bij registratie op het forum geef je de gewenste gebruikernaam op. Indien die naam beschikbaar is en voldoet aan de semantische eisen, wordt de naam je automatisch toegewezen. Met uitzondering van hetgeen gesteld in D.6 is latere wijziging van deze naam niet mogelijk. Mochten er kort na registratie reden zijn tot wijziging dan is dat bij uitzondering mogelijk, maar alleen indien er niet méér dan tien berichten geplaatst zijn.

1. Een account (registratie) op het forum is persoonsgebonden (natuurlijk persoon) en mag onder geen beding uitgeleend worden of worden gebruikt door een andere gebruiker dan de oorspronkelijke aanvrager.
Eén natuurlijk persoon mag slechts één account, dus een gebruikersnaam, hebben op het forum. Mocht er behoefte zijn om meerdere accounts te hebben, bijvoorbeeld één als natuurlijk persoon en één als rechtsvorm, wellicht om privé en zaken te scheiden, dan dien je daarover eerst contact op te nemen met de beheerder. In overleg zal dan meervoudige registratie al dan niet worden toegestaan.

2. Een account wordt herkend aan een uniek nummer en gebruikersnaam.

3. De beheerders van het forum behouden het recht om een inactief account welke tenminste 12 maanden niet is gebruikt zonder notificatie te verwijderen.

4. "Het Whisky forum" heeft het recht om op ieder moment een onderwerp te verwijderen, verplaatsen of sluiten.

5. Als gebruiker sta je toe dat je informatie in onze database wordt opgeslagen en je berichten op het Internet worden weergegeven. Berichten worden dan ook impliciet eigendom van Het Whisky forum. Persoonsinformatie wordt nooit aan derden doorgegeven zonder je toestemming. Hoewel we er alles aan zullen doen openbaarmaking te voorkomen is "Het Whisky forum" niet verantwoordelijk te stellen als je gegevens door bijvoorbeeld een forum-hack toch openbaar gemaakt zouden worden.

6. Tot één maand ná een nieuwe registratie kan een gekozen forum-gebruikersnaam door de beheerder gewijzigd worden zonder opgaaf van reden. Meestal zal het gebeuren met opgaaf en in overleg.

7. Bij de-activeren en/of verwijderen van een account (al dan niet op verzoek) zullen de betreffende berichten in principe blijven staan, dit onder verwijzing naar D.5. Het gebruiker-profiel is contextueel gekoppeld aan de berichten en zal zodoende ook blijven bestaan en verbonden blijven aan de geplaatste berichten. Het is aan beheer om te bepalen of bepaalde informatie in het profiel dient te worden aangepast en wat deze aanpassingen behelzen.

E. Moderators

1. De beheerder van het forum kan met en zonder toestemming van de gebruiker een moderator aanstellen.

2. De moderators van het forum hebben als verantwoordelijkheid erop toe te zien dat de gebruikers en moderators zich houden aan de spelregels. Daarnaast zijn ze het eerste aanspreekpunt voor gebruikers als deze vragen hebben m.b.t. Deze spel- en gedragsregels.

3. Moderators hebben de mogelijkheid berichten te verplaatsen, wijzigen of verwijderen. Dit doen ze enkel als deze in strijd zijn met de spelregels. Daar waar nodig wijzen ze de gebruiker op de spelregels zodat de gebruiker hier bij toekomstige 'posts' rekening mee kan houden.

4. Indien noodzakelijk kan een moderator bij de beheerder een verzoek indienen tot het verwijderen van een gebruiker als deze zich niet aan de spelregels heeft gehouden.

5. Als een moderator zich niet aan bovenstaande spelregels houdt kan dit leiden tot een onmiddellijke al dan niet permanente uitsluiting van deelname aan het forum.

F. Hulp bij klachten en geschillen

1. Bij vragen m.b.t. "Het Whisky forum" zijn de moderators het eerste aanspreekpunt voor de gebruikers. De moderators kunnen de vraag indien nodig doorspelen naar de beheerder.

2. Klachten m.b.t. een gebruiker dienen te worden gericht aan een van de moderators middels een persoonlijk bericht (PB).

3. Klachten m.b.t. een moderator dienen te worden gericht aan de beheerder middels een persoonlijk bericht (PB).

4. Klachten m.b.t. een beheerder dienen te worden gericht aan de beheerder en/of een moderator middels een persoonlijk bericht (PB).


Privacy
Bij deelname aan het forum is het invullen van een e-mailadres verplicht. Standaard wordt het e-mailadres niet getoond. Je e-mailadres is dus niet zichtbaar voor andere bezoekers.
"Het Whisky forum" noch de beheerder zal je e-mailadres en/of je IP-adres publiceren of op enige andere wijze aan derden ter beschikking stellen tenzij "Het Whisky forum" of de beheerder daartoe op wettelijke grond worden verplicht. Het laatste punt van bovenstaande huisregels is zo'n wettelijke grond.

Disclaimer
Berichten op dit forum vertegenwoordigen de mening van de afzender. Dat een bericht op het forum staat wil dan ook niet zeggen dat de inhoud ervan de mening vertegenwoordigt van en/of de instemming heeft van "Het Whisky forum" en/of de beheerder van dit forum.
"Het Whisky forum" noch de beheerder van dit forum kan op welke wijze ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de geplaatste berichten. "Het Whisky-forum" en de beheerder van dit forum behouden zich het recht voor om gebruikers zonder opgaaf van redenen te weigeren of om berichten te wijzigen of te verwijderen.

Veel plezier op dit forum!

Namens “Het Whisky forum”,
Piet Patings (Beheerder)


Een samenvatting in het Engels

This is to clarify responsibilities of forum members.
Please read it and become familiar with it, prior to contributing to the forum or taking part in discussions.

Forum rules and guidance (based on http://www.phpbb.com/community )
  1. Posts must be relevant to this site and related to Whisky or Whiskey and the like and are to be made in the relevant forum. Users are asked to read the forum descriptions before posting.
  2. Members should post in a way that is respectful of other users.
  3. Members are asked to not act as “back seat moderators”. If members note an issue which contravenes something in these rules they are welcome to bring it to the attention of a member of the Moderator Team. Please use the “post report” feature to report posts. Do not respond to such topics yourself.
  4. Members should remember this board is aimed at a general world wide audience often not native to the English language.
  5. Members are asked to respect the copyright of other users, sites, media, etc.
  6. Members should respect the bandwidth of other users and sites. The use of inline () image tags pointing to data stored on third party systems for which the user has not received permission to link to may be removed.
  7. Members should post in a way which is consistent with "normal writing". That is users should not post excessive numbers of emoticons, large, small or coloured text, etc. Similarly users should not SHOUT or use excessive punctuation (e.g. ! and ?) in topic titles or posts.
  8. Members should use an appropriate, descriptive title when posting a new topic.
  9. The moderators reserve the right to edit or remove any post at any time. The determination of what is construed as indecent, vulgar, spam, etc. is up to them and not to users.

Signatures
  1. Signatures may contain up to five lines of text (of small or normal size) and no images.
  2. Text sizes should be between 75% and 100% (small and normal). Text in signatures is subject to the same conditions as posts with respect decency, warez, emoticons, and so forth.
  3. Links in signatures are permitted to a maximum of four unique pages or sites.

Avatars
  1. Users are permitted to utilise a personal avatar or to link to one of their own (subject to previous points on misuse of bandwidth). User defined avatars are to be no larger than 90 pixels square, contain no animation, contain no image which attempts to portray the user as having an official status here (e.g. mimicking ranks or copying avatars of team members), may not exceed 6kB (6000 Bytes) in filesize and have a consistently high availability (i.e. links to images on slow servers or those prone to failure may be removed).
  2. Avatars are subject to the same conditions as posts with respect decency, and so forth.
Laatst gewijzigd door Piet op 12 Jun 2013, 19:56, 12 keer totaal gewijzigd.
0 x

Terug naar “Vóór aanmelding, dit eerst lezen graag”

Wie is er online

Gebruikers op dit forum: Geen geregistreerde gebruikers en 0 gasten